Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vad är kultur och hälsa?

Vad är kultur? Kultur är trädgården du anlägger, filmen jag ser, kören vi sjunger i. Men kultur betyder inte bara upplevelser eller aktiviteter som någon utför på egen hand eller delar med andra. Kultur är också vanor, moraluppfattningar, värden, kort sagt, den ”livssfär” och de innebörder vi delar med andra som medlemmar i en social gemenskap och som uttrycker vad som är meningsfullt. Om vi talar om en speciell Västsvensk kultur, menar vi förmodligen inte bara de sånger vi sjunger utan det typiska hos de sätt att leva och förhålla sig till verkligheten som vi finner i Västsverige. I en ännu vidare bemärkelse kan vi tala om kultur på samma sätt som civilisation. Då inbegrips inte bara kulturupplevelser och en viss atmosfär utan också de samhälleliga institutionerna.

Vad är hälsa? I en mening är nog hälsa helt enkelt att inte vara sjuk. Men samtidigt ligger det också något i det gamla ordstäven ”hälsan tiger still”. Hälsan för en anonym tillvaro så länge som vi är vid hälsa, det är först när vi saknar den som vi också påminns om dess existens. Redan Världshälsoorganisationen (WHO) vågar sig på en mycket bredare definition än så: hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Med andra ord kan hälsa inte bara förklaras negativt, som frånvaron av sjukdom, utan också positivt, som välbefinnande. Detta välbefinnande har flera dimensioner, såväl kroppsliga som sociala och existentiella. I mycket av dagens hälsodiskussion kommer en sådan vidare syn på hälsa till uttryck. Men hur hälsa skall förstås beror också på var vi befinner oss i världen eller vilken social grupp vi tillhör. Även våra vetenskapliga modeller för medicin, vård och hälsa är grundade i en viss verklighetsuppfattning och syn på människan.

Vad är kultur plus hälsa? Denna sammanställning har vunnit offentlig anklang och används på många sätt. Vid Göteborgs universitet samlar den ett antal forskningsprojekt som på olika sätt undersöker sambanden mellan kultur och hälsa. Sådana samband kan se ut på många sätt. Till exempel kan man fråga sig vilka effekterna är av sinnesstimulans genom olika kulturella aktiviteter och vad dessa betyder för den mänskliga hjärnans formbarhet och läkningsförmåga. Man kan undersöka huruvida ett visst samhälles politiska kultur, eller dess kulturella föreställningar om normalitet och ohälsa, påverkar välbefinnandet hos människor, men också hur fiktiva eller verkliga berättelser innehåller föreställningar om hälsa som hjälper oss att förstå hur vi mår. Och man kan i ett konstnärligt projekt kritiskt utmana samhällets syn på vad som är friskt och vad som inte är det.

Sambanden mellan kultur och hälsa kan se ut på många sätt, beroende på hur vi tittar. I kombinationen av många olika synsätt lär vi oss något mer om att vara människa, såväl som kultur- och som hälsovarelse. Centrum för kultur och hälsa strävar därför efter att stimulera det mång- och tvärvetenskapliga utbytet mellan olika discipliner och infallsvinklar.

Läs våra böcker om området kultur och hälsa

Kultur och hälsa i praktiken (2016) 
Avsikten med vår antologi Kultur och hälsa i praktiken är dels att
ge en presentation av hur man har arbetat eller kan arbeta med
kultur och hälsa inom olika verksamhetsområden som hälso- och sjukvård och utbildning, men också hur detta kommer in i människors vardag på olika sätt. 

Ladda ner boken som pdf

Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv (2014) ger en bred överblick av forskningen inom området och dess alla delar

Ladda ned boken som pdf

Kontaktinformation

Centrum för kultur och hälsa

Box 200, 405 30 Göteborg

Sidansvarig: Daniel Brodén|Sidan uppdaterades: 2012-01-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?